skip to Main Content
06 164 26 229 info@welkin.nl
Zoals de naam al aangeeft heeft Edu-Kinesiologie een educatief karakter; met de focus op beweging.

Het doel van Edu-Kinesiologie en BrainGym® is:

 • het bevorderen van motivatie en plezier in het leren
 • de aangeboren intelligentie naar boven halen en ontwikkelen
 • het belang inzien van beweging in het dagelijks leven
 • het leren observeren van de eigen beweging en de bewustwording van de behoefte daaraan
 • het bevorderen van zelfgestuurd leren
 • elke student/lerende waarderen
 • elke lerende/student aanmoedigen om de eigen leerprocessen aan te pakken
 • creativiteit en zelfexpressie aanmoedigen.

BrainGym-oefeningen zijn toepasbaar in onderwijs, therapie, coaching, logopedie, pedagogiek, thuis en op het werk. Met name kan met BrainGym® goed in groepen worden gewerkt. Daarbij:

 • worden leerprocessen vergemakkelijkt en de concentratie verhoogd
 • wordt inzicht verkregen in zaken die onze leerprocessen belemmeren
 • wordt gericht gewerkt aan het opheffen van die blokkades
 • kan groei worden bereikt op de terreinen van: concentratie en focus, geheugen, academische vaardigheden (lezen, schrijven, rekenen, maken van toetsen), fysieke coördinatie, relaties, zelfverantwoordelijkheid (autonomie), organisatorische vaardigheden, attitude en zelfvertrouwen
 • wordt een effectieve vorm aangeboden voor de bewegingsbehoefte die er is tussen de lessen.

Beweging, cognitie en toegepast leren zijn onderling van elkaar afhankelijk. Als we bewegen schakelen we onze drie dimensies van intelligentie in. Fysieke, emotionele of mentale stress laten ons minder adequaat bewegen. We verliezen dan de natuurlijke samenwerking van deze drie dimensies. Edu-K – met zijn basisprogramma BrainGym® –  maakt gebruik van een educatief model, waarbij men de aangeboren intelligentie van elk individu waardeert en naar boven haalt. Dankzij het vijfstappenplan van efficiënt leren kun je de 26 BG oefeningen of de procedures uit Edu-K en BrainGym® naar behoefte uitvoeren en worden eventuele blokkades opgelost.

De oprichters

De oprichters van Edu-Kinesiologie en BrainGym® zijn Paul Dennison – Dr. in de pedagogiek – en Gail Dennison.
Paul ondervond in zijn jeugd veel last van leerproblemen, was dyslectisch en kon slecht zien. Door deze ervaringen gedreven verrichtte hij als pedagoog onderzoek naar oorzaken van en oplossingen voor leermoeilijkheden.

Als directeur van de Valley Remedial Group Learning Centers in Californië zocht hij naar nieuwe wegen om zijn studenten te helpen hun leervaardigheden te verbeteren. Hij ontdekte dat het doen van fysieke oefeningen bij de studenten leidde tot verbetering van onder andere hun houding, lezen en schrijven. Vele jaren van research en praktijk volgden. Paul ontwikkelde een voor die tijd opzienbarende visie over de relatie tussen bewegingspatronen en leerprocessen: bewegen heeft niet alleen invloed op fysiek leren maar ook op het cognitieve leren.

De methode die Dr. Paul Dennison samen met zijn vrouw Gail ontwikkelde vanuit zijn jarenlange onderzoek noemde hij aanvankelijk Educatieve Kinesiologie (Edu-K). Wat later heeft hij Edu-K zodanig aangepast dat het goed kan worden toegepast in het onderwijs: dit werd BrainGym®. Al vanaf 1981 wordt BrainGym® internationaal uitgedragen.
In de Verenigde Staten is BrainGym® door de National Learning Foundation erkend als een van de twaalf meest effectieve en vernieuwende programma’s ter verbetering van leerprestaties. Edu-Kinesiologie bestaat uit verschillende cursussen en invalshoeken, waarvan BrainGym® de basis is.

Back To Top