skip to Main Content
06 164 26 229 info@welkin.nl

Deze cursuscyclus ontstond in 1989 nadat ik het boekje “Blij met stress” had geschreven.
Op een dag overkwam mijn dochter van toen 16 jaar een ongeluk. We waren ervan overtuigd dat ze dood was maar tot ons geluk kon ik plotseling allerlei handelingen verrichten uit dat wat ik in de afgelopen tijd had geleerd in mijn cursussen kinesiologie.
Na de “zucht van verlichting” die wij ervoeren toen zij weer bij haar positieven was gekomen en de zekerheid dat er achteraf niets ernstigs met haar aan de hand bleek en zij voor observatie was opgenomen in het ziekenhuis maakte ik een boswandeling en realiseerde ik me hoe gespannen mijn lichaam was, als een te strak gespannen snaar.
Op dat moment ontstond het idee dat stress gelijk staat aan een glazen wand in de tijd. Ik was totaal verstijfd, al mijn spieren deden pijn.

Ik bevond me aan de ene kant van die glazen wand en de wereld waarin ik me zou moeten bewegen was aan de andere kant. Ik was langer bewegingloos dan mijn dochter, dankzij kinesiologie, geweest was. Ik was letterlijk het zicht kwijt.
Later nadat ik als facultymember van verschillende kinesiologie instituten had gewerkt begon ik te merken dat instituten de neiging vertoonden om te verkokeren: blikvernauwing. “Welke methode is de beste?” terwijl mijn ervaring is dat alle methoden samen een geweldig breed panorama bieden van hulpmiddelen om achter de glazen wand vandaan te komen. Door het samenbrengen van de verschillende inzichten en handelingen die ik in de verschillende instituten had geleerd, aangevuld met mijn eigen stresservaringen en het overwinnen daarvan, heb ik getracht een samenhangend verhaal te maken van oorzaken van stress die altijd en alleen door het hele lichaam voelbaar zijn tot in elke spier en elke vezel waardoor de blik op het leven dat zich buiten die ene stressfactor afspeelt vernauwt. En dat is waar kinesiologie voor mij over gaat.
Zodra het lijf weer beweegt wordt de stress een ervaring om nooit te vergeten maar je kunt er met een bredere blik naar kijken. Een Zichtverbreder wekt dus in principe mee aan “De zucht van verlichting”. Fysiek, Mentaal, Emotioneel en Spiritueel.

Coby Schasfoort-Spanbroek

Coby kwam in de zeventiger jaren van de vorige eeuw voor het eerst in aanraking met Touch for Health. Het was nog een volkomen onbekend fenomeen. Ze werd zo gegrepen door de methode dat ze besloot hier onmiddellijk mee verder te gaan. Het was aanvankelijk een geweldige aanvulling op haar beroep als Wijkverpleegkundige en Phytotherapeut. Uiteindelijk werd Touch for Health en Toegepaste Kinesiologie haar primaire beroep.

Ze ging vanaf het begin elk jaar naar de bron, de Touch for Health foundation in de VS van Amerika om bij te leren. In 1983 werd ze door John Thie verzocht om voor de TFH Foundation Faculty member voor Europa te worden en een jaar later werd ze International Board Member van de Foundation.
Behalve dat werd zij ook Facultymember van een aantal nieuwe richtingen in de Toegepaste Kinesiologie:

  • Three in One Concepts
  • Edu-K Foundation

Ze gaf cursussen over de hele wereld. In 1985 stichtte zij samen met haar echtgenoot Ton De Hof van Axen, een residentieel kinesiologie centrum. Zij ontvingen vele internationale kinesiologie docenten. In 1986 schreef ze haar eerste reader Zicht op Woordblind – Zicht op Leefblind.

Gratis boekje ‘blij met stress’ downloaden

Coby schreef het Ankertje “Blij met stress”. Boordevol infomatie over stress en leuke stressreducerende oefeningen!

Blij met stress | Coby Schasoort-Spanbroek | PDF

Back To Top